WIBR/MIT Rat Database

Threshold of p-value:
< e-10 (140)
< e-20 (97)
< e-30 (64)
< e-40 (47)